Ý Nghĩa Của Các Sao Thiên Thiên Cơ Chiếu Mệnh (P1)

Ý nghĩa, khí vận của Các sao Thiên thiên cơ chiếu mệnh (P1).

Sao Thiên Phủ Chiếu Mệnh – Ý Nghĩa Của Các Sao Thiên Thiên Cơ Chiếu Mệnh

Người được sao Thiên Phủ chiếu mệnh có nghĩa là gì, là tốt hay là xấu?

Sao Thiên Phủ chủ những điều gì?

y-nghia-cua-cac-sao-thien-thien-co-chieu-menh-p1-1

Thiên Phủ thuộc hành thổ, nam đẩu đệ nhất tinh, là chủ đế cung Tài Bạch, coi về quyền và phúc.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết: “Sao Thiên Phủ là giải tai ách chi tính, trên số mệnh làm thần của y lộc, tài bạch, điền trạch thường đứng phụ tá cho Tử Vi, có khả năng chế phục Kình Dương, Đà La cải hoá Hoả Tinh, Linh Tinh. Tướng mạo thanh kỳ, bẩm tính ôn lượng đoan nhã. Hội cùng Thái Dương, Xương Khúc dễ công danh khoa bảng. Gặp Lộc Tồn, Vũ Khúc giàu to. Rơi vào Không Vong, Tứ Sát trở thành kẻ bị cô lập. Nữ mệnh được Thiên Phủ thủ mệnh, vẻ người thanh thoát vượng phu ích tử, tháo vát, thông minh, dù gặp Xung Phá cũng không đến nỗi trôi giạt.”

Ngọc Thiềm tiên sinh có bài ca rằng :

Thiên Phủ vi lộc khố

Nhập mệnh chung thị phú

Vạn khoảnh trí điền trang

Gia tư vô luận số

Nữ mệnh toạ hương khuê

Nam nhân thực thiên lộc

Thử thị phúc cát tinh.

Nghĩa là: Thiên Phủ chuyên coi về lộc, kho. Vào mệnh thế nào cũng giàu, ruộng đất rất nhiều tiền bạc vô số. Số đàn bà con gái Thiên Phủ thủ mệnh ngồi trong khuê phòng thơm ngát. Số đàn ông con trai được hưởng nhiều tài lộc của trời. Sao này chuyển giáng phúc đem đến điều tốt lành.

Những câu phú về sao Thiên Phủ – Ý Nghĩa Của Các Sao Thiên Thiên Cơ Chiếu Mệnh

Những cây phú về sao Thiên Phủ ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có:

– Thiên Phủ miếu địa Tí, Sửu, Dần, Mùi vượng địa Ngọ, Mão, Thìn, Tuất bình thường Dậu, Tị,Thân, Hợi (Thiên Phủ tụ hội cùng Thiên Tướng, Thiên Lương, Thiên Đồng là cách vua tôi yến hội).

– Thiên Phủ cư Ngọ, Tuất, Thiên Tướng lai triều giáp nhân nhất phẩm chi qui (Sao Thiên Phủ đóng ở cung Ngọ hay Tuất có sao Thiên Tướng chầu tuổi Giáp quí đến bậc nhất phẩm).

– Phủ Tướng triều viên, thiên chung thực lộc (Mệnh an Dần hay Thân, sao Thiên Phủ, Thiên Tướng ở cung Tài Bạch và Quan Lộc chầu vào là thượng cách, lương cao bổng hậu).

– Thiên Phú, Lộc Tôn, Xương Khúc cự vạn chi tư (Thiên Phủ gặp Lộc Tồn, Xương Khúc tiền của dư dả).

– Thiên Phú, Xương Khúc, Tả Hữu cao đệ ân vinh (Gặp Xương Khúc, Tả Hữu đỗ đạt cao).

– Thiên Phú, Vũ Khúc cư Tài Trạch cánh kiêm quyền lộc phú xa ông (Thiên Phủ đóng cung Tài Bach, Điền Trạch được quyền lộc tụ vào thì giàu có – Hoặc Lộc Tồn, Tả Hữu cũng thế).

– Thiên Phú Tuất cung Vô Sát tấu, Giáp, Kỷ nhân, yêu kim hưu phú (Đóng ở Tuất, không có Tứ Sát xung phá cũng là người khá giả).

Sao Thiên Khôi – Thiên Việt Chiếu Mệnh – Ý Nghĩa Của Các Sao Thiên Thiên Cơ Chiếu Mệnh

Người được sao Thiên Khôi – Thiên Việt chiếu mệnh có nghĩa là gì, là tốt hay là xấu?

Sao Thiên Khôi – Thiên Việt chủ những điều gì?

y-nghia-cua-cac-sao-thien-thien-co-chieu-menh-p1-2

Hai sao Khôi – Việt trên thượng giới là thần của sự hòa hợp, vào mệnh người hội cùng Tả Hữu không ai là không phú quí. Nếu Khôi ở Mệnh Việt ở Thân lại thêm Tử Phủ, Nhật Nguyệt, Xương Khúc, Tả Hữu, Quyền Lộc tấu hợp tuổi thiếu niên đã danh tiếng lại đào hoa nhiều vợ đẹp, dù cho gặp đại nạn cũng được quí nhân phù trợ, tiểu nhân không thể gây hung hoạ với số này. Con trai số Khôi Việt trong tuấn nhã, học hành giỏi giang, con gái số Khôi Việt thì dung mạo đoan trang, xuất chúng, siêu quần sau làm quí phú nhân, nếu Khôi Việt có ác sát xung phá Khôi Việt vẫn phú quí, nhưng chẳng khỏi trăng hoa tư tình. Có câu về hai sao Khôi Việt như sau:

Thiên Át quí nhân chúng sở khảm

Mệnh phùng kim đới phúc di thâm

Phi đằng danh dự nhân tranh mộ

Bác nhã giai thông cổ dữ kim

Khôi Việt nhị tinh hạn trung cường

Nhân nhân ngộ thử quản tiền lương

Quan lại phùng chi phát tài phúc

Đương nhiên tất định kiến quân vương.

Nghĩa là: Khôi Việt còn có tên khác là Thiên Át qui nhân, ai cũng mong được hai sao này giáng làm. Đóng ở Mệnh cung sang quí nhiều phúc lộc. Một sớm một chiều danh vang thiên hạ. Văn hay học giỏi. Hạn gặp Khôi Việt tiền nông danh giá đều tốt đẹp. Đang làm quan mà hạn tới Khôi Việt sẽ thăng chức hoặc được vua phong tặng. Tiền nhân ta cũng có bài ca về Khôi Việt: Khôi Việt, Thanh, Việt, Cái Hồng Trai cận cửu trùng gái tác cung phi Hồng, Khôi, Xương, Tấu đề huề Sân rồng bảng hổ danh đề một hai Khoa, Quyền, Lộc, Mã, Việt, Khôi Công thành danh toại một đời hiển vinh.

Những câu phú về sao Thiên Khôi – Việt – Ý Nghĩa Của Các Sao Thiên Thiên Cơ Chiếu Mệnh

Những câu phú về sao Khôi – Việt ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có:

– Khôi Việt Mệnh Thân đa triết quế (Ở Mệnh Thân thì danh cao vọng trọng. Nếu ở tam hợp chiếu mệnh kém đi).

– Khôi Việt hiệp mệnh vi kỳ cách (Giáp mệnh là cách kỳ lạ).

– Khôi Việt, Xương Khúc, Lộc Tồn phù, Hình Sát vô xung đài phú quí (Mệnh Thân có Khôi Việt, Xương Khúc, Lộc Tồn không gặp Hình Sát xung quí đến bậc đại thần).

– Khôi Việt trùng phùng sát tấu cố tật vưu đa (Gặp Dương Đà, Linh Hoả, Không Kiếp thường có tật).

Chú ý : Hai sao Thiên Khôi và Thiên Việt không thấy nói tới hãm địa. Chương sau ghi hai sao này thuộc hành hoả.

Sao Thiên Mã Chiếu Mệnh – Ý Nghĩa Của Các Sao Thiên Thiên Cơ Chiếu Mệnh

Người được sao Thiên Mã chiếu mệnh có nghĩa là gì, là tốt hay là xấu?

Sao Thiên Mã chủ những điều gì?

y-nghia-cua-cac-sao-thien-thien-co-chieu-menh-p1-3

Thiên Mã ở các cung đều có sự chế hoá, vào cung Thân Mệnh, gọi là Dịch Mã thì cần Lộc Tồn, Tử Vi, Thiên Phú, Xương Khúc thủ hay chiếu mới thật tốt. Đại Tiểu Hạn gặp Thiên Mã cũng cần những sao trên mới lợi. Đồng cung với Lộc Tồn kêu bằng Lộc Mã giao trì hay triết chiên mã. Đồng cung với Tứ Phú kêu bằng phù liễn mã tức ngựa kéo xe vua. Đồng cung với Hình Sát gọi là phù thi mã, ngựa mang sác chết. Đồng cung với Hoả Tinh gọi là chiến mã, ngựa trận. Đồng cung với Nhật Nguyệt kêu bằng thư hùng mã. Gặp Không Vong gọi là vong mã, ngựa lạc đường. Ơ nơi Tử Huyệt kêu bằng tử mã, ngựa chết. Gặp Đà la kêu bằng triết túc mã, ngựa què.Không thấy có bài ca nào về sao Thiên Mã.

Những câu phú về sao Thiên Mã – Ý Nghĩa Của Các Sao Thiên Thiên Cơ Chiếu Mệnh

Những câu phú ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư của sao này gồm có:

– Lộc Mã tối hỉ giao trì (Mã cần gặp Lộc Tồn tức Lộc Mã giao trì cách).

– Thiên Mã tử sinh, Thê cung phú quí hoàn đương phong tặng (Sao Thiên Mã ở bốn cung tràng sinh gặp cung Thê ở đó, vợ con nhà phú quí còn được tặng phong tóm lại là số nhờ vợ).

– Mã ngộ Không Vong chung thân bôn tẩu (Mã gặp Không Vong, suốt đời chạy ngược chạy xuôi). Chú ý : Không thấy ghi sao Thiên Mã thuộc hành gì.

Các Sao Thiên thiên cơ chiếu mệnh, tốt hay xấu đều có thể phòng ngừa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *