PHONG THỦY TRONG NHÀ

Thời Gian Khởi Công Theo Phong Thủy Rất Quan Trọng Khi Xây Dựng Công Trình

Khi chọn hướng nhà theo các bước (tìm mệnh cung của chủ nhà phôi hợp mệnh cung với hưống để được hướng sinh vượng. Chọn vị của cửa để đạt các cung tốt trong hệ phúc đức và hệ nhị thập bát tú, lập thủy pháp trường sinh nếu được, tránh huỳnh tuyền bát sát,…

Keep Reading