NHÂN TƯỚNG HỌC

Các Nét Tướng Khác Trong Nhân Tướng Học (P3)

Nhân tướng học: Những nét tướng khác (P3). Nhân Tướng Học – Xác Định Nét Tướng Khuôn Mặt Contents1 a) Tướng đi – Nhân Tướng Học1.1 1. Về mặt sức khỏe – Nhân Tướng Học1.2 2. Về mặt cá tính – Nhân Tướng Học2 b) Tướng đứng – Nhân Tướng Học3 c) Tướng ngồi – Nhân Tướng Học4 d) Tướng ngủ –…

Keep Reading
NHÂN TƯỚNG HỌC

Các Nét Tướng Khác Trong Nhân Tướng Học (P2)

Nhân tướng học: Những nét tướng khác (P2). NHỮNG NÉT TƯỚNG NỐT RUỒI – Xác Định Nét Tướng Khuôn Mặt Contents1 a) Bản chất và ý nghĩa – Nhân Tướng Học2 b) Phương pháp giải đoán – Nhân Tướng Học a) Bản chất và ý nghĩa – Nhân Tướng Học Trong thuật ngữ của tướng học, danh từ nốt ruồi bao gồm:…

Keep Reading