Nóng Hổi Mẹo 3 Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp Đơn Giản

Dưới đây là nóng hổi mẹo 3 cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp dành cho bạn. Không còn lo lắng khi mỗi cuối kỳ nhận sổ sách từ kế toán nữa.

Theo kế toán cho biết, báo cáo tài chính có 3 loại báo cáo cơ bản và quan trọng nhất là: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán. Tất cả đều được ghi chép rõ ràng cụ thể trong các sổ tài khoản kế toán. Gợi ý cho bạn cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp đơn giản và dễ dàng nhất.

Nóng Hổi Mẹo 3 Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp Đơn Giản

Đọc báo cáo lưu chuyển tiền kệ – cách đọc báo cáo tài chính

Trong báo cáo tài chính của kế toán cung cấp, có một phần quan trọng là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Sổ sách này sẽ cho bạn biết vòng quay luân chuyển của vốn và khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp là nhanh hay chậm.

Qua các sổ tài khoản 511, 131 và 111 cùng các khoản chi tiết đầu tư tài chính khác thì chủ doanh nghiệp cần lưu ý dòng tiền kinh doanh có bị âm không, có ổn định không và sau đó xác định rõ khả năng đầu tư, chi tẳ nợ và quản lý các khoản phải thu của doanh nghiệp.

Nóng Hổi Mẹo 3 Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp Đơn Giản

==> Click xem ngay những kênh đầu tư bất động sản ít vốn được mọi người đánh giá cao

Đọc bảng cân đối kế toán – hướng dẫn đọc báo cáo tài chính

Đối với bảng cân đối kế toán, có 2 mục tài khoản mà bạn cần phải quan tâm đến là: tài khoản Nợ phải trả (331) và tài khoản Phải thu (131).

Sau đó phải xác định rõ số nợ phải thu của khách hàng và nợ phải trả cho người bán có khớp với nhau hay không. Qua đó ta sẽ có một số nhận xét sau: Nếu tài khoản 131 và 331 giảm so với các cùng kỳ thì điều này là tốt và khả quan cho doanh nghiệp. Tài khoản 131 không được chiếm tỉ trọng cao trong tài sản. Và tài khoản 331 không chiếm tỉ trọng cao trong phần vốn chủ sở hữu.

Nóng Hổi Mẹo 3 Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp Đơn Giản

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – đọc hiểu báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD) cần biết chính xác và cụ thể từng con số của doanh thu (DT), chi phí (CP) và lợi nhuận (LN).

DT = Giá sản phẩm x Số lượng sản phẩm bán ra

LN gộp = DT- Giá vốn hàng bán

Tỷ lệ LN gộp = ( LN gộp/DT) x 100%

LN ròng = DT – Giá vốn hàng bán – Chi phí cố định – Thuế

KQHĐKD= LN gộp + DTTC – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp.

Sau khi đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn sẽ quan tâm chủ yếu đến các chỉ số nêu trên. Để căn cứ vào đó so sánh với các kỳ trước và xác định doanh nghiệp mình đang đứng ở đâu và có vị thế như thế nào so với các đối thủ cạnh tranh.

Là chủ doanh nghiệp – bạn cần biết cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Chúng tôi đã giúp bạn phân biệt những sổ sách tài khoản kế toán căn bản và quan trọng nhất mà cần phải đọc và nắm rõ để điều hành tốt doanh nghiệp. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm những mẹo kinh doanh hay nhất mọi thời đại.

Phản Hồi