Phong Thủy

Những Điều Cần Biết Về Lưỡng Quyền Trong Nhân Tướng Học

Cách xác định nét tướng khuôn mặt: Lưỡng quyền trong nhân tướng học. Tổng quát về Lưỡng quyền – Lưỡng Quyền Trong Nhân Tướng Học Lưỡng Quyền (hai xương gò má) là hai trong năm phần nổi cao của khuôn mặt được gọi là Ngũ Nhạc. Lưỡng Quyền là Đông Tây Nhạc, đóng vai trò hỗ trợ…

Keep Reading